Akcja bezpłatnych wejść na basen Wakacje 2022

  • Bezpłatne wejścia obowiązują w dni powszednie w okresie od 4.07.2022 do 31.08.2022 r.
  • Z bezpłatnych wejść na basen korzystają dzieci i młodzież szkolna Miasta i Gminy Solec Kujawski.
  • Dzieci i młodzież wchodzą na basen za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (na czas pobytu na basenie legitymacja pozostaje w kasie).
  • Dzieci w wieku do 10 lat wchodzą na basen z opiekunem. Opiekun wykupuje bilet ulgowy.
  • Jednorazowe wejście na basen (maksymalnie 40 uczniów)  trwa 1 godzinę zegarową (łącznie z ubraniem się). Obowiązują czepki, klapki basenowe i typowe stroje kąpielowe (zakaz kąpieli w szortach).
  • Bezpłatne wejścia na basen obowiązują w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 oraz 13.30.
  • Osoby, które będą przedłużały pobyt na basenie ponad ustalony czas nie będą wpuszczane bezpłatnie na basen.
  • Zajęcia odbywają się pod opieką ratowników.