Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim (na dzień 31.03.2021 r.) :

Raport OSiR Solec Kujawski

Deklaracje dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim:

Deklaracja dostępności cyfrowej OSiR

Deklaracja dostępności architektonicznej OSiR

Deklaracja dostępności informacyjno – komunikacyjnej OSiR

Wniosek o udostępnienie usługi tłumacza migowego OSiR

Koordynator ds. dostępności:

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim pełni Magdalena Rudna – Plewa, tel. 52 387 01 03, fax 52 387 12 53, e-mail: dostepnyurzad@soleckujawski.pl

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim pełni Łukasz Czarczyński, tel. 52 387 20 15 w. 126, fax 52 387 20 15 w. 122, e-mail: marketing@osir.soleckujawski.pl

Separator stopki Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status