Regulamin VIII Biegów Ulicznych im. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego

1.   Cel:

 • Uczczenie pamięci Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu
 • Propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników
 • Aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Integracja środowiska lokalnego

2. Organizator wydarzenia:
MUKS „Start” Solec Kujawski przy współpracy: Miasta i Gminy Solec Kujawski, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ZGK w Solcu Kujawskim, OSP w Solcu Kujawskim, Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, Komendy Hufca w Solcu Kujawskim.

3. Termin i miejsce:
19 czerwca 2022 roku (niedziela) – OSiR Solec Kujawski oraz ulice miasta: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, Dworcowa.

4.  Kategorie wiekowe:
– dzieci do 7 lat (2015 i młodsi)
– 8 – 10 lat (2014 – 2012)
– 11 – 13 lat (2011– 2009)
– 14 – 16 lat (2008 – 2006)
– ukończone 16 lat – Bieg Główny

5.  Sposób rekrutacji:
Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych tylko i wyłącznie poprzez platformę internetową Elektroniczne Zapisy, pod adresem: ZAPISY BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
Zapisy do biegu głównego również poprzez platformę internetową Elektroniczne Zapisy, pod adresem: ZAPISY BIEG GŁÓWNY


6.   Harmonogram biegów:

Biegi dla dzieci i młodzieży:
Obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna – obowiązkowo rodzic / opiekun prawny podpisuje zgodę na udział w biegu a każdy uczestnik odbiera numer startowy w biurze zawodów. Biuro zawodów dla biegów młodzieżowych znajduje się przy OSiR (czynne w godzinach 8.30 – 9.45).

 • Godz. 10.10 – 250 m – dziewczynki – do 7 lat (2015 i młodsze) – ulica Dworcowa
 • Godz. 10.15 – 250 m – chłopcy – do 7 lat (2015 i młodsi) – ulica Dworcowa
 • Godz. 10.20 – 600 m – dziewczęta – 8 – 10 lat (2014 – 2012) – ulice: 29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 10.25 – 600 m – chłopcy – 8 – 10 lat (2014 – 2012) – ulice: 29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 10.30 – 800 m – dziewczęta – 11 – 13 lat (2011 – 2009) – ulice:  gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 10.40 – 800 m – chłopcy – 11 – 13 lat (2011 – 2009) – ulice:  gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 10.50 – 1600 m (2 x pętla 800 m) – dziewczęta – 14 – 16 lat (2008 – 2006) – ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • Godz. 11.00 – 1600 m (2 x pętla 800 m) – chłopcy – 14 – 16 lat (2008 – 2006) –  ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa


Bieg Główny:

Godz. 11.30 – 10 000 m  – zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia – 4 pętle ulicami: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 Listopada, Dworcowa


Nordic Walking:

Godz. 11.30 – 5 000 m – zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia – 2 pętle ulicami: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 listopada, Dworcowa

7.   Bieg Główny odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:

5 000 m: 16 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 lat

10 000 m: 16 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 lat

Nordic walking 5 000 m: kategoria Open kobiet i mężczyzn

W Biegu Głównym oraz w rywalizacji Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy przed startem wypełnią oświadczenie o zdolności do biegu.

8.   Nagrody:

Biegi młodzieżowe:
– puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),
– nagrody rzeczowe za miejsce I-III w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców)
Medale okolicznościowe dla wszystkich startujących w kategoriach młodzieżowych.

Bieg Główny:
– puchary za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),
– nagrody rzeczowe za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),
– statuetki  za miejsca I-III  każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno wśród kobiet i mężczyzn).

Dodatkowo uhonorowani zostaną: 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników Miasta i Gminy Solec Kujawski w biegach na dystansach 5 000 m i 10 000 m.

Nordic Walking:
– puchary za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),
– nagrody rzeczowe za miejsca I – III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn).

Pakiet podstawowy – pamiątkowy medal z odlewu, numer startowy, woda, chip.  Dodatkowo możliwość zakupu koszulki technicznej (dodatkowa opłata).


9.   Obowiązki uczestników imprezy:

– dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,


10.  Płatności
:

11.   Informacje dodatkowe:
– odbiór pakietów startowych dla dzieci (w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 10.00) oraz dla uczestników Biegu Głównego i Nordic Walking (w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 11.00) odbywać się będzie w holu głównym Ośrodka Sportu i Rekreacji – Solec Kujawski, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3
–  każdy uczestnik VIII Biegów Ulicznych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery) przez organizatorów oraz partnerów akcji (sponsorów biegu)
– do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,
– uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe,
– każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu,  
– organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym,  
– brak depozytu.

Koordynator imprezy:
Wojciech Lutowski – tel. 506 149 077   /   e-mail: wojtek.lutowski@wp.pl