Ogólnopolska Gala Tenisa Stołowego – Solec Kujawski 12.06.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 • Organizatorzy:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja ORTU STELLA, UKS TOP Solec Kujawski, OSiR Solec Kujawski

 • Termin i miejsca:

12 czerwca 2022 r., hala sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. gen. Stefana Roweckiego “Grota” 3, 86-050 Solec Kujawski

 • Program turnieju:

Niedziela, 12 czerwca 2022 r.

 • 08:00 – 09:30     Przyjazd i weryfikacja uczestników
 • 09:30 – 10:00     Odprawa techniczna, losowanie
 • 10:00 – 10:15     Uroczyste otwarcie turnieju    
 • 10:15 – 17:00     Rozgrywki w kategoriach: Skrzatka, Skrzat, Żaczka, Żak, Młodziczka, Młodzik, Kadetka, Kadet. Dekoracje, zakończenie turnieju.
 • Uczestnictwo:

Turniej rozgrywany będzie w czterech kategoriach z podziałem na dziewczęta i chłopców:

 • Skrzatka / Skrzat (roczniki 2013 i młodsi)
 • Żaczka / Żak (2011-2012)
 • Młodziczka / Młodzik (2009-2010)
 • Kadetka / Kadet (2007-2008)

W imprezie mogą brać udział osoby zarówno z licencją jak i bez licencji PZTS.
Zawodnik może wystartować w turnieju tylko w jednej kategorii wiekowej.

 • System rozgrywania:

Turniej zostanie rozegrany w grze pojedynczej, systemy rozgrywek dostosowane będą
do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach.

Rozstawienie w turnieju na podstawie Ogólnopolskich List Rankingowych na sezon 2021/2022 na dzień 1 czerwca 2022.

 • Zgłoszenia, wpisowe:

Zgłoszenia odbywają się wyłącznie przez wysłanie Karty zgłoszeniowej (poniższy załącznik nr 1
do Komunikatu) na adres e-mail: ukstopsolec@wp.pl do 8 czerwca (środa) do godz. 23:59.

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. Wpisowego do turnieju nie pobiera się.

 • Wyżywienie:

Organizator zapewnia całodzienne wyżywienie dla każdego uczestnika turnieju. 

 • Nagrody:

Organizator zapewnia okolicznościową koszulkę dla każdego uczestnika turnieju. Zawodnicy z miejsc I-IV otrzymają medale i nagrody rzeczowe. Zdobywcy I miejsc nagrodzeni zostaną także pucharami.

 • Aktualne zasady bezpieczeństwa:

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, kibice itp.)
są obowiązane do wypełnienia i pozostawienia u Sędziego Głównego Oświadczenia zdrowotnego (poniższy załącznik nr 2 do Komunikatu).

 • Postanowienia końcowe:

• uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne),
• uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz fair play,
• zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
• biorąc udział w turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z imprezy),
• uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników,
• dojazd, ewentualne ubezpieczenie oraz badania lekarskie spoczywają na uczestnikach rozgrywek,
• szatnie traktujemy jedynie jako przebieralnie, za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
• uczestnicy dostosowują się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy, szczególnie dotyczących zachowań związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19,
• festiwal odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa.

Galeria