Przetarg na wynajem lokalu użytkowego – wyniki

Solec Kujawski 10.05.2022 r.

INFORMACJA

1. W dniu 10 maja  2022 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim przeprowadził VII przetarg ofert na wynajem lokalu.

2. Celem przetargu było wyłonienie najemcy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni  258,54 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z kręgielnią w obiekcie Krytej Pływalni OSiR w Solcu Kujawskim.                                       

3. Wpłaty wadium na określonych w przetargu warunkach dokonał jeden oferent.

4. W przetargu wyłoniony został oferent: Patrycja Szafraniec

5. Stawka zaproponowana przez oferenta – 8,05 za 1 m ² +  należny podatek VAT.

Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na drzwiach wejściowych do OSiR.