Informacje ważne dla użytkowników soleckiego Parku Wodnego

 • Uprawnieni do korzystania z biletów ulgowych – dzieci od lat 3, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, żołnierze służby zasadniczej, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne (w stopniu lekkim i umiarkowanym) – wszyscy za okazaniem stosownej legitymacji. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym za okazaniem orzeczenia, mają wstęp bezpłatny  (opiekun  – bilet ulgowy).
 • Weteran i weteran poszkodowany korzystają z pływalni bezpłatnie za okazaniem stosownej legitymacji.
 • Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny, wyłącznie pod opieką dorosłych (wiek dziecka należy udokumentować).
 • Podczas kąpieli dzieci do lat 3 powinny posiadać specjalne pieluszki. 
 • Dzieci do lat 10 korzystające z basenu lub jego urządzeń muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Bilet rodzinny (min. 1 rodzic + min. 1 dziecko) – cała rodzina kupuje bilety ulgowe. Rodzice dzieci w wieku do 3 lat także mogą zakupić bilet rodzinny – nie płacą wtedy za dzieci w w/w wieku.
 • Bilet “60+” (dla osób powyżej 60 roku życia) – (obowiązuje w dni powszednie w godz. 700 – 2100).
 • Aby zakupić bilety grupowe grupa musi liczyć minimum 15 osób. Wstęp opiekuna bezpłatny, na 1 opiekuna może przypadać do 15 osób.
 • Płatny czas pobytu na basenie obejmuje także czynności rozbierania, ubierania, suszenia
  i liczy się do momentu przekroczenia bramki wyjściowej kasy.
 • Wchodząc na basen np. o godz.1445 musimy pamiętać, że tylko do 1459 płacimy „przedpołudniową” stawkę. Od godz. 1500 kasa „wycenia” minuty stawką “popołudniową”.
 • Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczanie dodatkowych opłat za każdą minutę.
 • Po wejściu do soleckiego Parku Wodnego najpierw udajemy się do szatni, później zaś do kasy.
 • Podczas przebywania w obrębie niecki basenowej wymagane jest posiadanie klapek basenowych, czepków oraz typowego stroju kąpielowego (zakaz używania szortów).
 • Basen otwarty jest w godzinach 700 – 2100, sprzedaż biletów odbywa się do godz. 2000.
 • W dni nauki szkolnej w godzinach 700-1500 z basenu korzysta młodzież soleckich szkół. Wszystkie inne osoby chętne do kąpieli w tych godzinach płacą 10,00 zł (bilet ulgowy), jednak nie włączone są wtedy dodatkowe atrakcje basenowe (jacuzzi, zjeżdżalnie itp.).