Informacje ważne dla użytkowników soleckiego Parku Wodnego

 • Uprawnieni do korzystania z biletów ulgowych (wszyscy za okazaniem stosownej legitymacji): dzieci od lat 3, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, żołnierze służby zasadniczej, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne (wstęp opiekuna bezpłatny) – wszyscy za okazaniem stosownej legitymacji.
 • Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny, wyłącznie pod opieką dorosłych (wiek należy udokumentować).
 • Podczas kąpieli dzieci do lat 3 powinny posiadać specjalne pieluszki.
 • Dzieci do lat 10 korzystające z basenu lub jego urządzeń muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Bilet rodzinny (min. 1 rodzic + min.1 dziecko) – cała rodzina kupuje bilety ulgowe.
 • Rodzice dzieci w wieku do 3 lat także mogą zakupić bilet rodzinny – nie płacą wtedy za dzieci w w/w wieku.
 • Bilet “60+” (dla osób powyżej 60 roku życia) –  (obowiązuje w dni powszednie w godz.1500 – 2100).
 • Aby zakupić bilety grupowe grupa musi liczyć minimum 15 osób. Wstęp opiekuna bezpłatny, na 1 opiekuna może przypadać do 15 osób. Rezerwacje grupowe, całego basenu bądź torów – tel. 52 387 20 15 wewn. 153.
 • Płatny czas pobytu na basenie obejmuje także czynności rozbierania, ubierania, suszenia i liczy się do momentu wyjścia przez bramkę wyjściową.
 • Wchodząc na basen np. o godz.1445 musimy pamiętać, że tylko do 1459 płacimy przedpołudniową stawkę. Od godz.1500 kasa „wycenia” minuty stawką “popołudniową”.
 • Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczanie dodatkowych opłat za każdą minutę.
 • Po wejściu do Parku Wodnego najpierw udajemy się do szatni, później zaś do kasy.
 • Podczas przebywania w obrębie niecki basenowej wymagane jest posiadanie klapek basenowych, czepków oraz typowego stroju kąpielowego (zakaz używania szortów).
 • Basen otwarty jest w godzinach 700 – 2100, sprzedaż biletów odbywa się do godz. 2000