Wytyczne obowiązujące klientów korzystających z pływalni OSiR w Solcu Kujawskim zgodnie z wymaganiami związanymi z COVID 19

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa z wyjątkiem natrysków i niecek basenowych. Nie dotyczy dzieci w wieku poniżej 4 lat.
 2.  Przed wejściem do obiektu i wyjściem z niego obowiązuje dezynfekcja rąk w wyznaczonych punktach.
 3.  Wyznaczono oddzielne wejście i wyjście z obiektu.
 4.  Klientów oczekujących na wejście, korzystanie z szatni ogólnej a także zakupienie biletów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m oraz kierunku przemieszczania się zgodnie z wytyczonym oznakowaniem na posadzce.
 5.  Podczas pobytu na nieckach basenowych we wszystkich strefach należy zachować bezpieczny dystans co najmniej 1,5 m.
 6.  Przed wejściem do wody obowiązuje bezwzględny nakaz umycia całego ciała.
 7. Na nieckach basenowych wyznaczono strefy (poszerzone tory) do pływania.
 8. Obowiązuje zakaz wnoszenia przez klientów sprzętu do pływania (nie dotyczy okularów, rękawków do pływania).
 9. W przebieralniach i węzłach sanitarnych wyznaczono punkty do dezynfekcji rąk.
 10. W holu głównym wyznaczono oddzielne strefy do rozbierania i ubierania odzieży wierzchniej.
 11. Bramki wejściowe, wyjściowe oraz drzwi do przebieralni pozostają otwarte w celu uniknięcia ich dotykania.
 12. Osoby które nie będą przestrzegały w/w zasad nie będą wpuszczane na teren pływalni a w przypadkach konfliktowych będzie wzywana policja.