Komnata solna w Parku Wodnym OSiR Solec Kujawski

Regulamin komnaty solnej w Parku Wodnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

 1. Każda osoba przebywająca w komnacie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem i do jego przestrzegania.

 2. Komnata solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu – podczas seansu należy zachować ciszę i stosować się do poleceń personelu.

 3. Czas trwania seansu to 45 minut. Na seans należy przybyć punktualnie. Nie ma możliwości wejścia w jego trakcie. Jednorazowo w seansie uczestniczyć może do 17 osób.

 4. Seanse odbywają się codziennie. Początki o pełnych godzinach: 16.00,  17.00,  18.00  oraz  19.00.

 5. Do komnaty należy wchodzić w jasnych zmiennych skarpetkach lub w czystych klapkach basenowych. Zmiana obuwia następuje w szatni Parku Wodnego.

 6. Dzieci do ukończenia 13 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych. Osoby te ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

 7. Na terenie groty solnej obowiązuje całkowity zakaz:
  * spożywania pokarmów i napojów,
  * wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  * palenia tytoniu,
  * wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  * wprowadzania zwierząt,
  * używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń multimedialnych,
  * przestawiania leżaków, biegania i hałasowania, dotykania ścian komnaty oraz wynoszenia z niej soli.
 8. Na terenie komnaty solnej nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

 9. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do komnaty solnej. Na prośbę personelu należy wejść do groty i ułożyć się wygodnie na leżaku.

 10. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić obsługę.

 11. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

 12. Przeciwskazania do korzystania z komnaty solnej:

* nadczynność tarczycy,
* gruźlica lub stany zapalne układu oddechowego,
* choroby nowotworowe lub niewydolności krążenia,
* uczulenia na jod i brom.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza.

13. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z komnaty solnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim nie ponosi odpowiedzialności.