Regulamin korzystania z saun w Parku Wodnym przy OSiR w Solcu Kujawskim

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.

2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.

4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci od 12 roku życia pod nadzorem osób dorosłych.

6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.

9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

12. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.

13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.

14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.

15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

16. Na teren sauny zabrania się:
* wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
* wykonywania zabiegów kosmetycznych,
* hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
* wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
* wnoszenia napojów alkoholowych,
* nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
* palenia tytoniu,
* niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.

19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
* bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
* osobom z chorobami krążenia,
* osobom chorującym na cukrzycę,
* osobom nietrzeźwym,
* kobietom ciężarnym,
* kobietom w czasie menstruacji.

20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.

21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

22. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.