Basen sportowy Parku Wodnego OSiR

Regulamin Pływalni Parku Wodnego przy OSiR w Solcu Kujawskim

Regulamin Pływalni Parku Wodnego przy OSiR w Solcu Kujawskim (obowiązuje podczas normalnego funkcjonowania obiektu):

Pływalnia jest obiektem OSiR w Solcu Kujawskim. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 21.00.

 1. Z pływalni korzystać mogą:
 • indywidualni użytkownicy,
 • grupy zorganizowane,
 1. Z pływalni korzystać nie mogą osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,
 • chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 1. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 2. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest:
 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • pobranie w kasie paska aktywnego z kluczem do szafki,
 • przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce,
 • umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody, także po skorzystaniu z WC,
 • używanie czystego stroju kąpielowego, czepka oraz obuwia kąpielowego (japonki)
 • przejście do basenów przez brodzik z dezynfekowaną wodą,
 • podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów,
 • przestrzeganie instrukcji użytkowych atrakcji wodnych oraz pomieszczeń rekreacyjnych (sauna, siłownia).
 • utrzymanie czystości i porządku w hali, w basenach w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni.
 1. Z kąpieli nie mogą korzystać osoby mocno rozgrzane i po obfitym posiłku.
 2. Basen pływacki służy osobom umiejącym pływać.
 3. Przebywającym w pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, a w szczególności:
 • biegać w hali basenowej,
 • skakać do basenu,
 • wnosić i używać opakowań szklanych,
 • wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,
 • hałasować.

            Obowiązuje całkowity zakaz:

 • kąpieli w maskach do nurkowania,
 • pływania w płetwach bez zgody ratownika,
 • kąpieli z biżuterią, zegarkiem,
 • spożywania posiłków, picia, żucia gumy na hali basenowej, w szatni, natryskach i strefie czystości.
 1. Czas przebywania w hali basenowej osób indywidualnych jest dowolny, a należność regulowana przy przejściu kontrolnym w kasie.
 2. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, żucia gumy oraz wprowadzania zwierząt.
 3. Grupa zorganizowana, korzystająca z pływalni nie może być liczniejsza  niż 15 osób na jednego opiekuna (instruktora).
 4. Pobyt grup zorganizowanych na terenie pływalni określa odrębny regulamin.
 5. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzane szkody.
 6. Zgubienie lub uszkodzenie paska z kluczem do szafki powoduje obciążenie karą pieniężną w wysokości 60,00 zł
 7. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w pomieszczeniach pływalni.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
 9. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie OSiR.