Uprawnienie dla weteranów wojennych w OSiR

Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach kompleksowego programu wsparcia weteranów wojennych
we współpracy z nimi opracowało program wsparcia oparty na nowelizacji ustawy o weteranach działań
poza granicami państwa oraz dodatkowe działania z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy. 

Uprawnienia weteranów wynikają z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.), która  weszła w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Od tego dnia realizowane są wynikające z niej uprawnienia między innymi uprawnienia do bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

Takie uprawnienia dotyczą weteranów zatem i w naszym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (…): a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni.