Zapraszamy na Otwarty turniej piłki nożnej halowej 12 listopada 2023 r.

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


1. CEL

 • Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
 • Wyłonienie najlepszej drużyn w okolicznościowym turnieju piłki nożnej halowej
 • Upowszechnianie aktywnego stylu życia, integracja środowiska lokalnego


2. ORGANIZATOR

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim


3. TERMIN I MIEJSCE

 • Niedziela 12 listopada 2023 r., początek turnieju o godz. 15.00
 • Miejscem rozgrywek jest hala sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Solcu Kujawskim przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3.

4. UCZESTNICTWO

 • W turnieju udział mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat (osoby 16-17-letnie – tylko za pisemną zgodą rodziców dostarczoną przed pierwszym spotkaniem, bez takiej zgody zawodnik niepełnoletni nie będzie dopuszczony do Turnieju).
 • Zespół składa się z maksymalnie 10 zawodników.
 • Deklaracja udziału w rozgrywkach maksymalnie do środy 8 listopada 2023 r. na adres mailowy: marketing@osir.soleckujawski.pl . Wpłatę wpisowego (250,00 zł) również należy dokonać do dnia 8 listopada 2023 r. u Organizatora.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 • System rozegrania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Preferowany
  jest podział na grupy, w których gramy „każdy z każdym”. Następnie zespoły grać będą o poszczególne miejsca.

6. ZASADY GRY

 • Czas gry uzależniony będzie od formuły turnieju. Preferowany czas gry jednego meczu:
  1 x 15 minut, przy mniejszej ilości drużyn czas gry powinien być dłuższy.
 • Na boisku występuje 5 zawodników w tym bramkarz. Zmiany hokejowe w określonej strefie.
 • Drużyna może przystąpić do meczu lub go kontynuować (np. po czerwonych kartkach), gdy składa się z minimum 4 zawodników przebywających na boisku. W przeciwnym razie ukarana jest walkowerem (0:3) lub pozostawiamy wynik boiskowy gdy jest on korzystny dla przeciwnika. Gdy oba zespoły zostaną zdekompletowane w tym samym momencie, utrzymany zostaje wynik boiskowy.
 • Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt., walkower – minus 1 pkt.
 • O kolejności w rozgrywkach grupowych decyduje liczba zdobytych punktów. Gdy dwa lub więcej zespołów ma taką samą liczbę punktów, wtedy o kolejności decydują punkty i bramki
  w bezpośrednich spotkaniach tych drużyn, zaś w następnej kolejności – punkty i bramki w całym turnieju. Jeśli powyższe są takie same, w celu ustalenia kolejności przeprowadza się serię rzutów karnych (po 3) pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 • Zespoły powinny posiadać jednakowe stroje.
 • Gra bez spalonych, auty boczne wybijane są nogą.
 • Zawodnik z premedytacją utrudniający wybicie z autu piłki przez przeciwnika, upominany
  jest żółtą kartką.
 • Kary – 2 żółte lub 1 czerwona kartka – odsunięcie od minimum jednego kolejnego meczu.
  Przy poważniejszych konsekwencjach brutalnej gry – możliwość odsunięcia od większej ilości spotkań lub wykluczenia z turnieju.
 • Drużyna zawodnika, który został usunięty z boiska za czerwoną lub 2 żółte kartki, gra
  w osłabieniu do momentu stracenia gola lub przez 5 minut.
 • Zespoły pilnują liczby kartek oraz ilości zgłoszonych do drużyny graczy. W razie występu zawodnika, który nie powinien grać – walkower.
 • Drużyna, której zawodnicy używają podczas meczu wulgaryzmów w stosunku do sędziego
  lub organizatorów, zostaje ukarana wykluczeniem z danego spotkania oraz rozgrywek.
 • Gramy w obuwiu sportowym z podeszwą, nie powodującą uszkodzeń i rys boiska.
 • Protesty będą przyjmowane wyłącznie na piśmie bezpośrednio po zakończonym meczu
  i po wpłaceniu kaucji w wysokości 50,00 zł – zwracanej w wypadku korzystnego
  (dla składającego protest) rozpatrzenia. Protesty rozpatruje organizator. Możliwy
  jest udział stron zainteresowanych i sędziego.
 • Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN.

7. NAGRODY

Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 w turnieju nagrodzone zostaną pucharami i dyplomami. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę rzeczową. Zespoły, które zajmą kolejne miejsca zostaną nagrodzone dyplomami. Nagrodzony ponadto zostanie Król Strzelców Turnieju.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 • Biorąc udział w turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z imprezy).
 • Uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników.
 • Ubezpieczenie, badania lekarskie, dojazd spoczywają na uczestnikach turnieju.
 • Szatnie traktujemy jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować drużynę lub poszczególnych zawodników z rozgrywek.
 • Wyniki zawodów oraz zdjęcia będą publikowane na stronie www.osir.soleckujawski.pl, portalu społecznościowym oraz w prasie.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.