Badanie wody

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni OSiR w Solcu Kujawskim